Professionele identiteit: wie ben je en hoe laat je dat zien in je werk?

Kernwaarden zoeken voor je professionele identiteitWanneer we in ons werk iets over onszelf moeten vertellen of schrijven, vervallen we al snel in standaard bewoordingen. Vaak doordat we er niet goed bij stilstaan wat ons nu eigenlijk bijzonder maakt. Wanneer je die tijd wel neemt, kun je in het vervolg veel duidelijker communiceren wie je ben en waar je voor staat.

Je professionele identiteit is de rode draad die overal in terugkomt en die jou typeert in je werk. Wat je doet, wie je bent, waarom je doet wat je doet, hoe je het doet… alles hangt samen.

Mijn werk is het om die kern samen met jou te vinden en om er woorden aan te geven. Ook leer ik je om te gaan staan voor deze kracht en naar buiten te treden met een boodschap die past bij wie je bent.

Wat te doen als je steeds opdrachten onder je niveau krijgt aangeboden?

‘Ik krijg steeds opdrachten als communicatiemedewerker. Terwijl ik een strategisch denker ben en al heel wat succesvolle projecten heb gedaan.’

Met deze vraag kwam een van mijn klanten bij me. Ze werkte al jaren met veel plezier als interim-professional. De opdrachten die ze kreeg waren veelal uitvoerend, al pakte ze er in iedere klus zoveel mogelijk tactische en strategische zaken bij op. De kennis had ze dus.

Na een tijdje praten kwam het hoge woord eruit: ze kon zichzelf geen adviseur noemen. Ze wist niet precies waar haar weerstand vandaan kwam, maar voelde een afkeer bij de term.

Weerstand onderzoeken

Om kort te gaan: in de sessie kwamen we erachter wat er aan de hand was; na een moeilijk moment in haar verleden deed de familie van haar vader niets anders dan met goedbedoelde adviezen komen. Ze kon ze niet meer horen en sloot zich ervoor af. Hierdoor had het woord ‘adviseren’ een negatieve lading voor haar gekregen. Zodra dit duidelijk werd, verdween al tijdens de sessie de lading op het woord. Samen onderzochten we hoe we de term zo konden formuleren dat die wel passend voor haar voelde. Zonder haar persoonlijke belemmeringen en mét het nieuwe profiel dat ik daarna voor haar schreef, kreeg ze sindsdien eindelijk opdrachten op haar niveau.

Schroom voelen bij woorden die je niet voelt

Wanneer je niet gezien wordt in je talenten, vaardigheden en/of toegevoegde waarde, kun je jezelf afvragen, jezelf letterlijk de vraag stellen, of je die talenten zelf wel erkent en benoemt. Want wanneer je de overtuiging hebt dat ‘adviseur’ een vervelend woord is, dan zal je er in een gesprek of tekst omheen praten. Dan zal je jezelf ondermijnen en onbewust kleiner maken. Het is namelijk moeilijk om enthousiast te zijn tegenover een opdrachtgever over iets wat je wel wilt, maar waar je schroom bij voelt als je het uitspreekt of opschrijft. Zoals vertellen dat je een goede adviseur bent (of hoe je jezelf ook noemt) die een bepaalde waarde levert.

De juiste woorden voor je waarden

Dus: ga eens na bij jezelf of je de opdrachten krijgt die je wilt. Nee? Kijk dan eens in je uitingen (website, LinkedIn) en in jezelf naar hoe je jezelf omschrijft en hoe je jezelf laat zien. Merk je dat er iets ontbreekt, of dat je onzekerheid of angst voelt? Dat is dan het onderzoeken waard.

Dat onderzoeken is wat ik met deze interim-professional deed in het Identiteitsgesprek. In dit gesprek van twee uur kijken we samen naar je leven en werk en ontdek ik de rode draad in ogenschijnlijk losse elementen. Samen komen we erachter waar het schuurt. Vervolgens geef ik woorden aan je verhaal en zet dat op papier in een heldere profieltekst.

Op dat moment ga je als vanzelf staan voor dat verhaal. Omdat je ziet dat het klopt wat er staat. Hierdoor ga je anders communiceren. En dan merk je ineens dat die leuke opdrachten wél naar je toekomen.

Meer over het Identiteitsgesprek lees je op www.lisettegeel.nl

Kernwaarden dragen bij aan een helder verhaal

‘Oh, dus het maakt niet uit dat ik graag verschillende dingen doe’, riep een klant opgelucht uit. Ze wilde haar baan graag combineren met een studie in een heel andere richting en vond dat nogal vreemd om dat bij zichzelf te ontdekken. In ons gesprek bleek haar verhaal heel logisch. Zeker toen we ook haar kernwaarden onder de loep namen.

Een kernwaardenonderzoek maak meestal deel uit van de gesprekken met mijn klanten. Dit omdat dit vaak een rode draad oplevert in hun ‘zijn’. Immers: kernwaarden zijn zo stevig verankerd in ons, ze zijn zo wezenlijk bij het bepalen of iets wel of niet bij ons past en of we ons wel of niet verbonden voelen, dat het enorm kan bijdragen aan jezelf kennen. Zeker voor iemand die heel veel verschillende dingen kan en doet, kunnen kernwaarden licht werpen op de rode draad in al die verscheidenheid.

Wat ik echt mooi vind, is dat vrijwel iedereen in de loop van het spel (want ik doe dat met een kaartspel) steeds dieper in zichzelf raakt en met een bepaalde hartstocht keuzes maakt. Een diep, innerlijk weten. En als het klaar is, is het klaar. De persoon in kwestie heeft een keuze gemaakt en zegt dan: dit is het, dit voelt goed.

Tezamen met alle andere verdiepende vragen die ik stel krijg ik zo een helder beeld van de rode draad in ieders verhaal.

Ben jij ook iemand die van alles kan en aanbiedt, maar voel je onrust en stagnatie omdat je niet duidelijk genoeg kan vertellen ‘waar je van bent’? Heb je behoefte aan helderheid en een rode draad in alles wat je doet? In slecht een gesprek ontdek ik je kern en leg die vast in een heldere tekst. Hierdoor:

 • Heb je een duidelijk verhaal dat kort en aantrekkelijk zegt wie je bent en wat je toegevoegde waarde is.
 • Kun je de klanten vinden die bij je passen.
 • Ervaar je meer rust en zekerheid: ‘hehe, eindelijk een verhaal dat klopt.’
 • Heb je de basis voor een webtekst, of zelfs een briefing voor een webbouwer of vormgever.

Mensen zien direct aan een profiel dat ik maak: ja dat ben ik. En ik zie nu pas welke waarde ik heb…  Vaak zijn ze verrast en opgelucht: eindelijk woorden voor wie ze zijn en wat ze doen. Vervolgens blijkt het dan heel gemakkelijk om hun verhaal met de buitenwereld te delen. Er ontstaat rust en helderheid en als vanzelf worden ze dan ook daadkrachtiger, omdat ze met een verhaal dat naadloos aansluit op wie ze zijn de wereld benaderen.

Interesse? Stuur me vandaag nog even een mail of bel me! Kennismaken is gratis en vrijblijvend.

Aandacht? Moed? Wow-effect? Kernwaarden geven richting en energie

Stel dat een van de kernwaarden van je bedrijf persoonlijk is. En toch is vrijwel ieder klantcontact geautomatiseerd, bestaat de marketing uit Google Adwords en is iedere uiting in on- en offline media gericht op conversie.

Overdreven? Was het maar waar. Het is een waar verhaal. Je snapt dat een waarde als persoonlijk voor de meeste klanten dan geen betekenis heeft. Mijn boodschap is dan ook: kies (kern)waarden die passen bij je organisatie. Wanneer je daar de tijd voor neemt, zul je merken dat die waarden er al zijn; je hoeft ze alleen maar te ontdekken. Wanneer je ze hebt en ermee aan de slag gaat, merk je al snel hoe kernwaarden zorgen voor richting en energie.

Waarden als kern bedrijfscultuur

Waarden drukken uit wat een organisatie belangrijk vindt en waarom ze de dingen doet die ze doet. Ook wel ‘morele doelen of idealen die mensen (collectief) nastreven, waarderen en motiveren’ (vrij naar Van Doorn en Lammers, 1976: 119). Vaak zijn er vele waarden van toepassing op een bedrijf. Toch ligt de kracht in het kiezen van de belangrijkste, de zogenaamde kernwaarden. Anders blijft focus (en herkenbaarheid) uit.

Kernwaarden vormen het fundament, de basis of het hart van het bedrijf, het ‘ethisch kompas’. Ze geven aan wat een bedrijf ten diepste nastreeft, zijn niet vrijblijvend en niet bespreekbaar wanneer ze eenmaal vastliggen. Het bedrijf maakt keuzes op basis van de kernwaarden; die geven dus richting binnen de visie en strategie. Vragen als ‘waar geloven wij in’ en ‘wat verbindt ons’ helpen bij het ontdekken van de specifieke waarden van jouw organisatie. Het gaat om vragen rond het ‘waarom en hoe’.

Je kunt als organisatie en als medewerker aangesproken worden op je waarden en dat gebeurt dan ook. Ik ken een organisatie waar zelfs de arbeidscontracten opnieuw vastgesteld werden omdat ze niet strookten met de vastgestelde kernwaarde ‘vertrouwen’.

Kernwaarden in je communicatie

Kernwaarden zie je niet alleen terug in de bedrijfscultuur, maar ook in communicatie. Communiceren van je waarden maakt dat je voor de buitenwereld een duidelijker eigen gezicht hebt. Waarin je dat doet?

 • Corporate communicatie (positionering))
 • Interne communicatie (wie ben je voor (potentiële) werknemers?)
 • Externe communicatie
 • USP product of dienst

Stel dat een kernwaarde betrokken is. Dan verwacht ik een bepaalde warmte in de huisstijl. Of neem dynamiek. Dan verwacht ik een bepaalde levendigheid. Geen statische Facebookpagina, maar interactie! Bij een kernwaarde als verbinding verwacht ik geen e-mail met ‘Nee sorry, aan dat soort dingen beginnen we niet’ maar juist ‘Natuurlijk kunnen we dat voor je doen.’

Kortom: wanneer je communiceert vanuit je waarden ‘vanuit wie je bent’, zorgt dat bij anderen voor herkenning en vertrouwen. Met de juiste waarden trek je klanten die bij je passen.

Woorden voor je waarden: ‘nu klopt het’

Goed gekozen waarden zorgen voor focus en energie. Wanneer een groep (of een zelfstandig professional) de waarden gekozen heeft, gebeurt er iets. Dan komt er een soort blijheid en ontspanning. Het is het achteroverleunen en slaken: ja, nu klopt het. En soms klopt het dan nog niet (maar wel bijna) en verandert er nog een waarde in de loop van de dagen. Vorige week nog kreeg ik een enthousiaste mail van een klant: ‘Liset, we zijn eruit hoor!”

Heb je nog vragen over mijn visie of dienstverlening of wil je zelf aan de slag en heb je mijn advies nodig?

Stuur me een mail of bel me.

 

Meer lezen?

Hoe maak je je bedrijfsverhaal?

Consistent verhaal van binnenuit

Voorbeeld hoe de doorvoer van kernwaarden eruit kan zien? Lees dit artikel op de website van KUUK.

Of bekijk dit filmpje van Coolblue, waarin Pieter vertelt waarom kernwaarden zo belangrijk zijn.

Verbinden begint met kwetsbaar zijn

Wanneer je op het diepste niveau uitwisselt, dan gaat het vaak om persoonlijke dingen; de zaken van het hart. Verbinden begint met kwetsbaar zijn. Over wat je gelukkig maakt, maar ook over je angsten, je worstelingen. Niet in de verwachting dat de ander het oplost, maar om uit te wisselen, te leren, te delen, te begrijpen. Zulke gesprekken zijn diep voedend en inspirerend.

Robert had weliswaar interessante gesprekken met mensen over bepaalde inhoudelijke zaken, maar miste echte vervulling. En hij voelde zich eenzaam, omdat hij het gevoel had dat niemand in hem geïnteresseerd was. Als hij iets vertelde, zei hij, dan leek het anderen weinig te boeien.

Een paar maanden later kon hij ineens wél diepe gesprekken voeren. Wat was er gebeurd? Daar heb ik het natuurlijk met hem over gehad.

Persoonlijke dingen delen

Het belangrijkste dat we vaststelden: de gesprekken begonnen pas echt te veranderen toen hij uit zichzelf persoonlijke dingen ging delen. Juist kwetsbaar opstellen zorgde blijkbaar voor verbinding. In eerste instantie zette dit inzicht alles op z’n kop. Immers: hij ontdekte dat het (in ieder geval deels) door hemzelf kwam dat anderen niet geïnteresseerd in hem leken. Daar schrok hij enorm van.

Mensen reageerden in eerste instantie verrast toen hij over zichzelf ging vertellen: zo kenden ze hem niet. Maar ook positief. Binnen een paar maanden kreeg hij ander contact met mensen die hij al jaren kent; familie, vrienden en collega’s. Hij ervaart steun en warmte, een luisterend oor. En anderen vertrouwen hem ineens ook veel meer persoonlijke zaken toe.

Beter luisteren

Wat er ook gebeurde, is dat hij nog beter ging luisteren en zich meer open ging stellen. Hij ontdekte dat hij niet alles alleen hoefde te doen, niet alles voor anderen op hoefde te lossen. Alleen maar hoefde te luisteren. Hierdoor is bijvoorbeeld ook het contact met zijn kinderen veranderd. Dat was al goed, maar hij was toch vooral de vader die advies gaf. Nu luistert hij meer, schetst voorbeelden van zijn eigen pad en laat hen verder hun eigen weg volgen. Hierdoor nemen ze hem vaker in vertrouwen. De band groeit.

Meer reflecteren

Als laatste: zo’n verandering in het voeren van gesprekken is een van de dingen die gebeuren in het gehele proces van groeien als mens. Ook Robert was volop in ontwikkeling. Naarmate hij zichzelf  beter leerde kennen, ging hij als vanzelf ook meer reflecteren. En dat maakte weer dat hij bewust dingen anders kon doen dan voorheen. En steeds vaker gaat dit alles nu onbewust. Regelmatig wordt hij verrast door weer een mooi gesprek.

Meer lezen over kwetsbaarheid en verbinding?

Boek De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown

Filmpje De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown

Artikel Fokke Obbema over de zin van het leven.

Blog De moed om kwetsbaar te zijn

Blog Zichtbaar zijn zoals je bent

Blog Ontmoet mensen die je hart aanraken

Communiceer vanuit je hart (overal en altijd)

Hoe communiceer je als ondernemer op je website? Met je blog? Op social media? In het kort is mijn antwoord: laat je hart spreken. Iedere dag opnieuw. Natuurlijk: ik zou het kunnen hebben over je why of over je professionele identiteit. Waarom noem ik praten en schrijven over je werk dan zo soft ‘communiceer vanuit je hart?’ 

Ik ervaar iedere dag dat er eerst een connectie moet zijn voor ik met klanten aan het werk ga. Dan heb ik het over gevoel en klik.

Een woord als hart gaat om de kern, de essentie, om emotie, om verbinding.

Wat het ook oproept: het klopt allemaal. In je werk ben je ook gewoon wie je bent.

Het hart leidt de weg

Te zweverig? Zou kunnen. Voor mij is een woord als hart niet zweverig. Is liefde zweverig? Is een hart dat klopt van opwinding zweverig? Leidt dat hart je niet heel duidelijk de weg? En waarom zou dat met het hart van je bedrijf anders zijn?

Maar communiceren vanuit je hart, dat hoef je toch niet te leren?

Jawel. Vaak wel. Denk maar aan hoe je je soms laat verleiden tot oppervlakkige gesprekken of praten over zaken die er niet toe doen. En ook hoe je echt in contact komt met mensen wanneer je spreekt in verbinding met jezelf.

Voor een ondernemer is het goed om stil te staan bij ‘wat zegt mijn hart nu eigenlijk ?’ En vooral: hoe breng ik dat in mijn werk, gedrag en communicatie tot uiting? Hoe leg ik de verbinding met anderen?

Geven, delen en ruimte scheppen

Verbinden doe je door ruimte te bieden aan een relatie. Met mildheid, zonder oordeel en vooral vanuit luisteren en er zijn. Vanuit geven, delen en ruimte scheppen. Van hart tot hart. Vanuit openheid. Vanuit tijd…

Hoe dat er concreet uit kan zien?

 • Laat dat wat jou oprecht raakt, leidend zijn. Als jij wordt geraakt en het lukt je dat gevoel over te brengen, is de ander ook geraakt.
 • Stel de ander vragen en laat merken dat je hem of haar echt belangrijk vindt.
 • Gebruik beelden die iets toevoegen aan je boodschap.
 • Deel verhalen. Verhalen gaan over personen of personages waar lezers iets bij voelen.
 • Deel kleine momenten uit je eigen leven.
 • Forceer niet en dring niets op.

Vind je essentie

Belangrijk is ook: ontdek wie jij wezenlijk bent en probeer die essentie te vertalen op papier. Niet door het te vertellen maar door het te zijn. Heb je humor? Wees humoristisch. Ben je gestructureerd? Je website is het perfecte voorbeeld. Coach je provocatief? Schrijf dan ook zo.

Het is niet altijd gemakkelijk om die essentie van jezelf te zien. Gewoon, omdat je jezelf gewend bent. Ik help je om de kernboodschap te vinden die precies uitdrukt waar het bij jou over gaat. Vervolgens kijken we samen hoe we die boodschap in alles wat je doet kunt laten doorklinken.

Interesse?  Ik help je graag op weg.Mail of bel me gerust om eens van gedachten te wisselen.

Meer lezen?

Zichtbaar zijn zoals je bent

De juiste woorden voor wat je doet

 

De juiste woorden voor wat je doet

Voor professionals en ondernemers vind ik de juiste woorden voor wat ze doen, wie ze zijn en wat ze (willen) betekenen in de wereld. Ik zoek en vind de rode draad in lange carrières en zoek verhalen die duidelijk maken wie deze professionals in essentie zijn. Die rode draad geeft hen vaak het gevoel dat het ‘klopt’. Mijn woorden maken dat zij zeggen: ja, precies, dát ben ik.

En het wonderlijke, bijna magische wat er dan gebeurt, is dat zij meer gaan staan voor wie ze zijn en wat ze doen. Dat kan soms best even duren (dagen, weken, heel soms maanden). Maar het moment komt. Op een of andere manier zorgen de juiste woorden er dus voor dat zij energieker en zelfverzekerder worden en dus ook groeien in hun professionaliteit.

Wat er gebeurde met mijn klanten

Lisa vond dat ze projectplannen moest kunnen schrijven – en dat lag haar niet. Daardoor vond ze zichzelf niet goed genoeg in haar werk. Toen we echter vaststelden wat haar juist zo geschikt maakte voor haar baan en daaraan de juiste woorden gaven, kon ze dat gevoel van ‘niet goed genoeg’ achter zich laten.

Wim had moeite met het woord ‘adviseur’. Hij was het wel, maar noemde zichzelf niet zo. Zodoende werd hij te vaak voor uitvoerende functies gevraagd. Toen we erachter kwamen waarom het woord zo beladen was, kon hij dit gevoel van zich afschudden. Vrijwel direct daarna krijg hij een adviserende rol.

Voor mij zijn dit mooie momenten. Ze maken voor mij ook duidelijk dat je niet hoeft te veranderen. Het is vaak een kwestie van anders kijken en opnieuw benoemen.

Wat het oplevert

Die nieuwe woorden gebruiken de professionals met wie ik werk op hun website, social media-profielen, in gesprekken en/of sollicitatiebrieven en cv’s. De woorden zorgen vaak ook voor een shift in zichzelf, waardoor ze andere keuzes maken dan voorheen.

Wat levert dit op? Werk dat (nog) beter past, flow, meer zelfvertrouwen, focus en klanten of werkgevers voor wie het precies duidelijk is waarom ze met hen willen werken. Meer weten? Bel of mail me dan. Of stuur een berichtje via Whatsapp.

 

Zichtbaar zijn zoals je bent – een coach die nieuwe werelden ontdekt

Gisteren ontmoette ik iemand die net was gestart als zelfstandig coach. Ze was bezig met haar website. Wat wilde ze daarop zetten en waarover zou ze gaan bloggen? Want hoe vertel je wat jou uniek maakt en wat je te bieden hebt? Kortom: hoe word je zichtbaar zoals je bent?

In dat gesprek kwamen we tot een aantal elementen die haar typeren. Niet alleen in haar vak, maar ook als mens. Ze is bijvoorbeeld oprecht benieuwd naar mooie plekken in de wereld. Op haar vrije dagen trekt ze er graag alleen op uit. In Amsterdam heeft ze zelfs een fiets staan waarmee ze nieuwe buurten ontdekt. Vooral gekke winkeltjes en bijzondere eettentjes.

Haar blogs zouden heel goed over deze ontdekkingstochten kunnen gaan, waarna ze vervolgens een bruggetje kan slaan naar haar coaching. Want hoe fijn is het als je een coach hebt dat die ook oprecht nieuwsgierig is naar jou?

Zichtbaar als jezelf

Hoe zorgt ze dat ook haar website die nieuwsgierigheid uitademt? Dat alles kan zitten in de juiste woorden (en dan niet het woord nieuwsgierigheid noemen maar in de tekst nieuwsgierig ZIJN), maar ook in alles wat er staat. En behalve nieuwsgierigheid heeft deze coach meer mooie waarden en eigenschappen én haar specifieke coachingsvaardigheden. Een uniek mix die ze kan laten zien aan potentiële klanten en relaties.

Gewoon is heel bijzonder

Veel mensen vinden het lastig om de aandacht op zichzelf te richten en om de woorden te vinden die henzelf typeren. Het gevolg is dat veel online teksten en profielen niet helemaal overeen komen met wie we zijn of welke betekenis we (willen) hebben in de wereld.

Daarnaast kun je jezelf nooit helemaal zelf zien. Wat anderen in je bewonderen is meestal voor jezelf de gewoonste zaak van de wereld. Daarom is het goed om gewoon eens aan anderen te vragen wat ze zo bijzonder van je vinden. Zie je een rode draad? Koppel dat eens aan wat je doet.

Meer weten over jezelf profileren vanuit je kern? Stuur me een berichtje.

Meer weten over jezelf kwetsbaar opstellen? Kijk bijvoorbeeld deze video van Brene Brown. Mijn favoriet.

Een rode draad voor het multitalent

Multitalenten die prima in hun vel zitten, genieten meestal volop van hun veelzijdigheid. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat ze het gevoel hebben dat ze eigenlijk helemaal niks kunnen omdat ze ‘nergens goed in zijn’. Tot het moment dat ze ontdekken dat juist hun veelzijdigheid hun kracht is . Hoe vind je de rode draad als multitalent?

Wanneer een veelzijdig persoon zichzelf moet verkopen, zorgt dat voor heel wat denkwerk. Vertel ik nu alles op mijn sollicitatiegesprek of zal ik het schilderen, hiken, auto’s repareren en Grieks leren maar weglaten?

Die rode draad in de veelheid ontdekken

De kunst is om in dat gevarieerde verhaal een rode draad te ontdekken. Wanneer dat lukt, kun je alles wat je doet daaraan ophangen en is het veel gemakkelijker om je boodschap over wie je bent en wat je doet over te brengen. Zo heb ik een klant die een prachtige (interim-)carrière heeft in een sector waarin ze moeiteloos aan het werk is. Maar ze wilde iets anders en ze wist niet hoe ze dat moest aanpakken. Ze beheerste dat ‘nieuwe’ wel, maar zag niet hoe de ervaring in haar ‘oude werk’ haar hierin kon helpen.

Een gesprek en een nieuw LinkedIn-profiel bleken genoeg voor haar; binnen drie weken vond ze een nieuwe baan in de gewenste richting. Meer weten over het vinden van jouw rode draad? Stuur me een berichtje.

Boekentip

In het boek Meer dan intelligent staan valkuilen centraal die slimme mensen tegenkomen en tips hoe je hiermee om kunt gaan. Een mooi boek!

Boek Meer dan intelligent

Neem jezelf serieus (de buitenwereld schreeuwt altijd harder)

Je wilt schilderen, maar je eindigt in de badkamer met een emmer sop. Je wilt gaan sporten maar doet de administratie. Je hebt een vrije dag met eindeloze mogelijkheden, maar je ruimt alleen de garage op. Kortom: ‘eigenlijk’ wil je iets, maar er lijken altijd belangrijkere zaken te zijn die je tijd opslokken. Hoe zit dat? Neem je jezelf serieus?

Het is mij ooit zo uitgelegd: de buitenwereld schreeuwt altijd harder. Met andere woorden: wat jij wilt en nodig hebt is ‘slechts’ een zachte stem, die allereerst aandacht en stilte nodig heeft om haar te horen. Daaroverheen komt het lawaai van de buitenwereld: het brood dat gesmeerd moet worden, die was die gestreken moet worden, de manager van de afdeling die iets nú moet hebben… hoe doe je dan (ook) wat je zelf wilt?

Neem jezelf serieus

Neem jezelf en dat stemmetje serieus. Daarmee bedoel ik: herken het verlangen in jezelf en neem er de tijd voor om datgene wat die stem zegt ook uit te voeren. Ofwel: het kind in jou wil iets, dat is vaak een kinderlijk en blij verlangen, en de volwassene in jou pakt jezelf bij je nekvel en gaat zorgen dat je het ook uitvoert.

Pak jezelf in je nekvel

Om jezelf te verwezenlijken, moet je dus ruimte geven aan jezelf en tegelijk streng zijn. Je weet dat het goed voor je is, dus moet je ook zorgen dat je het doet. Want dat stemmetje is niets anders dan jijzelf, verlangend naar voeding (in de vorm van wandelen, sporten en creëren). En zonder de voeding raak je in een overleefstand. Juist door het luisteren naar je diepste verlangens, kun je de waan van de dag beter aan.

Soms betekent dit ook dat je het gesprek met iemand moet aangaan. Dit wil ik en dat wil jij. Voor mij is het belangrijk dat ik dat verlangen vorm kan geven. Hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden? Kan het allebei? Als het nu niet kan, wanneer dan wel?

Dus: je wilt een strandwandeling maken, maar de was ligt er ook nog? Sta even stil: hoeveel tijd heb je en wat is er nu echt belangrijk? Kan het allebei? Ga in ieder geval naar buiten en waai uit. Die was is daarna zo gedaan.

Vergeet het niet, want die stem wordt maar al te snel weer overschreeuwd.

Lees ook:

Dwalen door de duinen, baden in het bos

Afscheid van de roze olifant

 

BewarenBewaren

‘Als ik maar geen spreker hoef te zijn’ (zegt een onzekere klant)

Een van mijn klanten is een coach die last heeft  van onzekerheid. Niet in de gesprekken met klanten, maar wel bij naar buiten treden voor grotere groepen en op haar website en social media. Ze wil ook mensen coachen die onzeker zijn, maar haar eigen onzekerheid maakte dat ze draalde. Dat zag ik terug in te lange teksten zonder bezieling.

Ik vroeg haar: wat heb je zelf gedaan om met die onzekerheid om te gaan? En terwijl ze dat vertelde begonnen haar ogen te stralen. Daar had ze wel heel veel ideeën over (die ik niet ga verklappen natuurlijk, want dat gaat ze zelf doen met de content die ze aan gaat bieden :-)).

Bezieling ontdekken

Wat ik wel kan zeggen: ze wist dat actielijstjes haar helpen om haar doelen toch te bereiken, ondanks haar angst. Twee dagen na ons gesprek zag ik de ene update na de andere verschijnen op social media en ineens zag ik de bezieling wél. En gisteren gaf ze toe: ik wil eigenlijk gewoon de expert worden op dit gebied. We hebben gesproken over de vormen van marketing die bij haar passen, want je begrijpt: ‘Als ik maar geen spreker hoef te zijn’. Nee, zeker niet. Maar een e-book schudt ze zo uit haar mouw.

‘Ik wil eigenlijk gewoon expert worden’

Mocht je zelf onzeker zijn en naar een coach zoeken die ervaringsdeskundige is en er iedere dag opnieuw beter mee kan dealen? Laat het me weten. En ben je op zoek naar wat jouw toegevoegde waarde is en zoek je de woorden die dat verhaal vertellen? Bel of mail me dan ook even…