Berichten

Achter de schermen: zo bepaal je de identiteit van een samengevoegd bedrijf

Op een mooie ochtend in juni gaf ik een workshop aan zestien medewerkers van een zorgorganisatie in Doetinchem. Zij wilden weten waarin zij uniek zijn, om vanuit hun kernidentiteit, hun DNA, naar buiten te treden. Aan mij de taak om dit mooie proces te begeleiden. In coronatijd, dus met voldoende afstand tussen iedereen.

Een van hun directieleden, Kees Jan Brouwer omschrijft de aanleiding voor de workshop als volgt:

‘Ons bedrijf is een samenvoeging van een aantal bestaande bedrijven. In het jonge bestaan van Lang Leve Thuis (circa 3 jaar) is er een en ander veranderd in vergelijking met de start. Nu we het wat betreft de inhoud op de rit hebben, kunnen we naar buiten brengen wat we te bieden hebben en wie we zijn. Dat was de reden dat we een workshop hebben gedaan met directie en medewerkers vanuit de hele organisatie. We vinden het erg belangrijk dat de basis moet liggen bij en gedragen moet worden door onze medewerkers.’

Kort gezegd: nu is het tijd om naar buiten te treden, maar hoe gaan we dat doen? Waar staan we voor? Hoe moeten mensen ons gaan herkennen?

Opzet van de dag

Na de eerste opdracht had het team een shortlist van belangrijke kernwaarden opgesteld. De discussie die daarna volgde, leidde tot veel inzichten bij mij en de groep. Tijdens de tweede opdracht gebeurde er iets heel moois: zodra iemand zijn verhaal had gedaan, nam een ander het stokje over en lichtte een eerder antwoord toe met zijn eigen zienswijze. Ik hoefde niets te doen, de een na de ander bleek een verhaal te hebben die weer aansloot bij een ander. En met al die inzichten konden we de kernwaarden verder verscherpen.

Tenslotte heb ik de deelnemers gevraagd naar verhalen uit de organisatie waarin zij het verschil maakten. De kernwaarden bleken steeds in die verhalen terug te komen. Het was voelbaar in de hele groep dat iedereen steeds beter kon zien waarin zij uniek zijn. Na afloop zei een van de deelnemers: ik werd helemaal meegezogen in de sessie. Je luistert naar wat iedereen zegt en ik voelde me gehoord.’

Kees Jan Brouwer: ‘De opzet van de workshop was inspirerend. Teksten, gedachten en gevoelens van medewerkers heb je goed samengevat tot woorden rond onze identiteit. De sfeer in de groep maakte ook dat ieder kon deelnemen op een wijze die passend was voor hem of haar. Iedereen voelde zich vrij om zich te uiten. We zijn erg tevreden over het resultaat van de dag omdat het profiel met kernwaarden precies de lading dekt die we voelen bij het werken met /voor onze bewoners binnen Lang Leve Thuis.’

En verder….

Het belangrijkste denkwerk is alweer achter de rug. Het is de aftrap geweest voor de vernieuwde website, want de marketingmanager gaat met mijn bevindingen aan de slag. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers zal het profiel de basis vormen. Ik kan bijna niet wachten tot alles klaar is.

Heb jij ook interesse in een workshop rond de identiteit van je organisatie, met een paar mensen of met een grotere groep? Lees er meer over op deze pagina.

Kernwaarden dragen bij aan een helder verhaal

‘Oh, dus het maakt niet uit dat ik graag verschillende dingen doe’, riep een klant opgelucht uit. Ze wilde haar baan graag combineren met een studie in een heel andere richting en vond dat nogal vreemd om dat bij zichzelf te ontdekken. In ons gesprek bleek haar verhaal heel logisch. Zeker toen we ook haar kernwaarden onder de loep namen.

Een kernwaardenonderzoek maak meestal deel uit van de gesprekken met mijn klanten. Dit omdat dit vaak een rode draad oplevert in hun ‘zijn’. Immers: kernwaarden zijn zo stevig verankerd in ons, ze zijn zo wezenlijk bij het bepalen of iets wel of niet bij ons past en of we ons wel of niet verbonden voelen, dat het enorm kan bijdragen aan jezelf kennen. Zeker voor iemand die heel veel verschillende dingen kan en doet, kunnen kernwaarden licht werpen op de rode draad in al die verscheidenheid.

Wat ik echt mooi vind, is dat vrijwel iedereen in de loop van het spel (want ik doe dat met een kaartspel) steeds dieper in zichzelf raakt en met een bepaalde hartstocht keuzes maakt. Een diep, innerlijk weten. En als het klaar is, is het klaar. De persoon in kwestie heeft een keuze gemaakt en zegt dan: dit is het, dit voelt goed.

Tezamen met alle andere verdiepende vragen die ik stel krijg ik zo een helder beeld van de rode draad in ieders verhaal.

Ben jij ook iemand die van alles kan en aanbiedt, maar voel je onrust en stagnatie omdat je niet duidelijk genoeg kan vertellen ‘waar je van bent’? Heb je behoefte aan helderheid en een rode draad in alles wat je doet? In slecht een gesprek ontdek ik je kern en leg die vast in een heldere tekst. Hierdoor:

  • Heb je een duidelijk verhaal dat kort en aantrekkelijk zegt wie je bent en wat je toegevoegde waarde is.
  • Kun je de klanten vinden die bij je passen.
  • Ervaar je meer rust en zekerheid: ‘hehe, eindelijk een verhaal dat klopt.’
  • Heb je de basis voor een webtekst, of zelfs een briefing voor een webbouwer of vormgever.

Mensen zien direct aan een profiel dat ik maak: ja dat ben ik. En ik zie nu pas welke waarde ik heb…  Vaak zijn ze verrast en opgelucht: eindelijk woorden voor wie ze zijn en wat ze doen. Vervolgens blijkt het dan heel gemakkelijk om hun verhaal met de buitenwereld te delen. Er ontstaat rust en helderheid en als vanzelf worden ze dan ook daadkrachtiger, omdat ze met een verhaal dat naadloos aansluit op wie ze zijn de wereld benaderen.

Interesse? Stuur me vandaag nog even een mail of bel me! Kennismaken is gratis en vrijblijvend.