Workshop ontdek het bedrijfs-dna

Soms is het zicht op waarom het draait in een bedrijf vertroebeld geraakt, bijvoorbeeld door groei en andere veranderingen. Hierdoor is het lastig geworden om die kern in alles wat de organisatie doet te laten doorklinken.

Nieuwe kernboodschap

Wat ik in een workshop doe, is de essentie destilleren uit alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Vanuit deze vernieuwde kernboodschap kan vervolgens vanuit alle lagen van de organisatie een consistent verhaal naar buiten worden gebracht en bewaakt. Een verhaal dat in lijn is met waar de organisatie echt voor staat, waarin ze gelooft en welke betekenis ze wil hebben.

Alles met dezelfde kern

Alleen wanneer je als organisatie laat zien wie je bent, creëer je vertrouwen en kun je echte relaties aangaan. Van daaruit kunnen medewerkers, relaties, klanten en alle andere betrokkenen allemaal op dezelfde authentieke manier benaderd worden. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk wat er op de website moet komen, hoe het personeelsbeleid eruit moet zien en hoe de telefoon opgenomen moet worden.

Een workshop of meer onderzoek?

Voor mijn onderzoek is een workshop vaak voldoende. Maar als je wilt voer ik ook diepgaande gesprekken met mensen binnen en buiten de organisatie om (vaak onbewuste) behoeften vast te stellen. Al die informatie leidt tot een duidelijk verhaal – noem het een manifest of bedrijfsprofiel – dat de basis vormt voor (communicatie)strategieën, marketing, internal branding en veranderingstrajecten.

Ben je een organisaties die de toegevoegde waarde snel wil leren kennen en vastleggen? Bel me om te kijken of het klikt.

KLANT AAN HET WOORD

‘Lisette heeft geholpen bij het vaststellen van de kernwaarden van Bizzer Media. Door de juiste (open) vraagstelling zijn we tot de kern doorgedrongen en hebben we kunnen vaststellen wat de belangrijkste waarden van Bizzer Media zijn. Doordat Bizzer Media mijn eigen onderneming is, komt het traject van het vaststellen van de kernwaarden tot heel dicht bij jezelf. Lisette heeft het vermogen om je met een vriendelijke scherpte aan te spreken op tegenstrijdigheden en het proces te begeleiden tot een goed eind. De kernwaarden die we hebben gedefinieerd zijn voor mij nu nog een houvast in bijna alles wat ik doe.’

Ido Kramer