Ontdek je waarden, visie & missie

Soms is het zicht op waarom het draait in een bedrijf vertroebeld geraakt, bijvoorbeeld door groei en andere veranderingen. Hierdoor is het lastig geworden om die kern in alles wat de organisatie doet te laten doorklinken.

Wat ik in een workshop doe, is de essentie destilleren uit alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Vanuit deze vernieuwde kernboodschap kan vervolgens vanuit alle lagen van de organisatie een consistent verhaal naar buiten worden gebracht en bewaakt. Een verhaal dat in lijn is met waar de organisatie echt voor staat, waarin ze gelooft en welke betekenis ze wil hebben.

Authentieke communicatie

Alleen wanneer je als organisatie laat zien wie je bent, creëer je vertrouwen en kun je echte relaties aangaan. Van daaruit kunnen medewerkers, relaties, klanten en alle andere betrokkenen allemaal op dezelfde authentieke manier benaderd worden. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk wat er op de website moet komen, hoe het personeelsbeleid eruit moet zien en hoe de telefoon opgenomen moet worden.

Eenduidig verhaal

Voor mijn onderzoek is een workshop vaak voldoende. Maar als je wilt voer ik ook diepgaande gesprekken met mensen binnen en buiten de organisatie om (vaak onbewuste) behoeften vast te stellen. Al die informatie leidt tot een duidelijk verhaal – noem het een manifest of bedrijfsprofiel – dat de basis vormt voor (communicatie)strategieën, marketing, internal branding en veranderingstrajecten.

Ik doe dit werk voor organisaties die hun toegevoegde waarde willen leren kennen en van daaruit duurzame relaties willen aangaan met hun zakelijke contacten.

De snelste manier om te weten of ik iets kan betekenen voor jouw organisatie is een ontmoeting. Bel of mail me via 06 55898405 of lisette@lisettegeel.nl. Ik bel je dan terug voor een  telefonische kennismaking.

Lees ook

Kernwaarden geven richting en energie