Achter de schermen: zo bepaal je de identiteit van een samengevoegd bedrijf

Op een mooie ochtend in juni gaf ik een workshop aan zestien medewerkers van een zorgorganisatie in Doetinchem. Zij wilden weten waarin zij uniek zijn, om vanuit hun kernidentiteit, hun DNA, naar buiten te treden. Aan mij de taak om dit mooie proces te begeleiden. In coronatijd, dus met voldoende afstand tussen iedereen.

Een van hun directieleden, Kees Jan Brouwer omschrijft de aanleiding voor de workshop als volgt:

‘Ons bedrijf is een samenvoeging van een aantal bestaande bedrijven. In het jonge bestaan van Lang Leve Thuis (circa 3 jaar) is er een en ander veranderd in vergelijking met de start. Nu we het wat betreft de inhoud op de rit hebben, kunnen we naar buiten brengen wat we te bieden hebben en wie we zijn. Dat was de reden dat we een workshop hebben gedaan met directie en medewerkers vanuit de hele organisatie. We vinden het erg belangrijk dat de basis moet liggen bij en gedragen moet worden door onze medewerkers.’

Kort gezegd: nu is het tijd om naar buiten te treden, maar hoe gaan we dat doen? Waar staan we voor? Hoe moeten mensen ons gaan herkennen?

Opzet van de dag

Na de eerste opdracht had het team een shortlist van belangrijke kernwaarden opgesteld. De discussie die daarna volgde, leidde tot veel inzichten bij mij en de groep. Tijdens de tweede opdracht gebeurde er iets heel moois: zodra iemand zijn verhaal had gedaan, nam een ander het stokje over en lichtte een eerder antwoord toe met zijn eigen zienswijze. Ik hoefde niets te doen, de een na de ander bleek een verhaal te hebben die weer aansloot bij een ander. En met al die inzichten konden we de kernwaarden verder verscherpen.

Tenslotte heb ik de deelnemers gevraagd naar verhalen uit de organisatie waarin zij het verschil maakten. De kernwaarden bleken steeds in die verhalen terug te komen. Het was voelbaar in de hele groep dat iedereen steeds beter kon zien waarin zij uniek zijn. Na afloop zei een van de deelnemers: ik werd helemaal meegezogen in de sessie. Je luistert naar wat iedereen zegt en ik voelde me gehoord.’

Kees Jan Brouwer: ‘De opzet van de workshop was inspirerend. Teksten, gedachten en gevoelens van medewerkers heb je goed samengevat tot woorden rond onze identiteit. De sfeer in de groep maakte ook dat ieder kon deelnemen op een wijze die passend was voor hem of haar. Iedereen voelde zich vrij om zich te uiten. We zijn erg tevreden over het resultaat van de dag omdat het profiel met kernwaarden precies de lading dekt die we voelen bij het werken met /voor onze bewoners binnen Lang Leve Thuis.’

En verder….

Het belangrijkste denkwerk is alweer achter de rug. Het is de aftrap geweest voor de vernieuwde website, want de marketingmanager gaat met mijn bevindingen aan de slag. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers zal het profiel de basis vormen. Ik kan bijna niet wachten tot alles klaar is.

Heb jij ook interesse in een workshop rond de identiteit van je organisatie, met een paar mensen of met een grotere groep? Lees er meer over op deze pagina.